Portfolio > The Trespasser's Garden

Emily Gray Koehler - Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Collagraph (garlic mustard)
10" x 28"
2015

$165 - BUY NOW

Variable Edition Size: 4