Portfolio > The Trespasser's Garden

Emily Gray Koehler - Lythrum salicaria
Lythrum salicaria
Collagraph (purple loosestrife)
16" x 22"
2015

$195 - BUY NOW

Variable Edition Size: 4