Portfolio > The Trespasser's Garden

Emily Gray Koehler - Potamogeton crispus
Potamogeton crispus
Collagraph (curlyleaf pondweed)
10" x 28"
2015

$165 - BUY NOW

Variable Edition Size: 4